Vad är Moveoometoden

 

Människan är skapt för att vara fri, stark, lycklig och frisk. Människans drivkrafter är nyfikenhet och utmaningar.

För att öka möjligheterna att uppnå bästa möjliga hälsa krävs träning som utvecklar balans, styrka och rörlighet, och som tränar samspelet mellan hjärna – nervsystem – muskler. Men ingen träning blir bättre än den görs. Därför är attityd och värderingar minst lika viktiga ingredienser i träningen som de fysiska övningarna.

Det är utgångspunkten i Moveoo – en träningsfilosofi som också är en livsstil!

Jose Nunez började utveckla Moveoofilosofin 1985

Moveoo bygger på tre hörnstenar:

illustration_01

Två tekniker:

illustration_02

En filosofi:

pil_filosofi

Instabilitet & oregelbundenhet – Människan är oftast aktiv i upprätt position och under oregelbundna omständigheter. Det spelar ingen roll om det är i vardagen eller om det handlar om träning och tävling. Vardagens utmaningar är allt annat än stabil. Det vill vi utmana och utveckla på ett medvetet gränslöst, lekfullt och utmanande sätt.

Rotationer & sidorörelser– Sammantaget ger alla leder och diagonala muskelfunktioner oss oandligt med rörelsealternativ. Att människan ska kunna vända och vrida på sig tas ofta för givet. Men det är inte alla förunnat att kunna göra det på ett balanserat och kontrollerat sätt. Vi skapar rörelseutmaning som utvecklar rörelsekontrollen på ett varierat sätt.

Nyfiken utmaning– Vi vill mena att nyckeln till rörelseglädje är nyfikenheten. Genom miljoner år har vi med nyfiket sinne tagit oss an vardagens utmaningar. Vi använde oss av det som vi hade för stunden när vi ständigt utvecklade oss själva och vårt samhälle. Oavsett om vi jobbar med barn, motionärer eller idrottselit strävar vi ständigt efter varierade små utmaningar som skapar engagemang och nyfikenhet.

Övningsteknik – Det är den teknik som vi traditionellt använder oss av i träningsbranschen. Där tar vi en rörelse som vi återupprepar efter ett övningsmål. Vi skalar bort alla ojämnheter och skapar ett så perfekt övningsresultat som möjligt. Syftet är att bli så bra i övningen som möjligt. Oftast jobbar vi liksidigt och statiskt efter ett förutbestämt antal repetitioner.

Rörelseteknik – Vi ser det som en process där vi ständigt utvecklar rörelser med individ och grupper. Vi undviker slentrianitet och alltför många liksidiga upprepningar. Vi vill stimulera till närvaro och fokus samtidigt som vi väcker lusten till ansträngning på högsta möjliga nivå. Här skapar vi en aldrig sinande källa av utmanande rörelser som varje individ kan ta till sig efter sina individuella förutsättningar.

En filosofi– Med Moveoo har vi sammanställt 30 års erfarenhet av träning på olika nivåer. Vi har utvärderat och provat oss fram. Vi leder ett samtal samtidigt som vi vädrar tankar och idéer med andra tränare och forskare inom olika områden som har med träning och hälsa att göra. När vi utvecklar Moveoofilosofin och dess träningsmetoder utgår vi från det mest uppenbara, vår historia.

Under miljoner år har människan utvecklats under utmanande och tuffa förhållanden. Vi gick barfota och utvecklade samtidigt ett avancerat känselsystem under fötterna. Vi lyfte ojämnt och varierat och fick därmed en fantastisk funktion för att klara av det. När vi strävade mot tyngdlagen för att bli upprättgående däggdjur skapades ett unikt samspel mellan olika muskelgrupper som med sina olika funktioner gav oss oändliga rörelsemöjligheter. Listan på vad som gjort att vi ser ut, och fungerar, som vi gör idag kan göras lång. Och den är allt annat än tillrättalagd och monoton.

Varför gjorde vi då det vi gjorde? Bakom svaret på frågan döljer sig sanningen kring framtidens träning. Vi tror att vår nyfikenhet gjorde att vi utmanande oss på ett sätt som kom att ge oss lust att fortsätta. Se det som att nyfikenheten att utmanas var människans bränsle. Ibland gick det bra, ibland mindre bra. Det som fick oss att fortsätta på nytt var lusten.

Men idag lever vi inte på ett sätt som överensstämmer med våra behov. På kort tid har vår del av världen utvecklats till det vi kallar välfärdssamhälle. Med välfärden följer en rad förvirringar som får våra gener att spela oss små spratt. Den naturliga strävan att göra allt omkring oss så enkelt och bekvämt som möjligt har skapat behov av kompensation- vi måste helt enkelt kompensera det vi är skapta att göra men inte gör.

Det finns tre utstuderade tillfällen då däggdjur rör på sig utöver vardagens lunk. När de jagar, eller blir jagade, och när de leker. Vid leksituationer befinner vi oss i en naturlig, konstruktiv och positiv inlärningsprocess. Med lek på olika nivåer har vi i miljoner år fört rörelsearvet vidare och på så sätt utvecklat alla rörelsekunskaper vi idag besitter.

Därför är lek och lust en röd tråd som slingrar sig igenom Moveoometoden oavsett om det är barnträning, elitträning eller en workshop för en ledningsgrupp på ett företag.

Moveoo är inte bara en filosofi och träningsmetod-
det är en funktionell livsstil

Moveoo-teamet  som idag utvecklar Moveoofilosofin och dess träning stöder sig på nutida forskning som berör hjärn, nerv muskelarbetet. Ofta ser vi att forskningen bekräftar det som vi redan vet resultatet av. Vårt huvudsakliga mål är inte att skapa styrda övningar till låsta koncept, även om det förekommer ibland. Istället vill vi skapa gränslösa och samtidigt tillåtande träningstillfällen där varje individ kan utmanas efter sina individuella förutsättningar och mål. Teamets deltagare är alla handplockade för sina unika egenskaper. En del har presterat inom elitidrott, andra inom andra områden. Gemensamt har vi engagemanget och “brinnet” i att lära människor en naturligt utmanande och funktionell fysträning.

Eftersom vi i teamet jobbar i nätverk deltar vi ständigt i olika samtal kring träning och hälsa. Vi inkluderar gärna dig. Har du frågor och funderingar, kanske vill du själv utbildas, är du välkommen att höra av dig till oss.

Våra koncept

Våra koncept

Widgetmedloggor1

Missa inte vårt nyhetsbrev!

E-postadress
fornamn
efternamn
foretag

Education

Vi ger dig de redskap du behöver för att bli en uppskattad instruktör inom funktionell fysträning som främst riktar sig mot grupper. Anmäl dig på en av våra utbildningar idag! >>>

© 2021 B.I.M. Education.